Modulindhold

Her kan du se kapitler og emner, modulet kommer igennem

    1. Velkommen til modulet Medlemsservice for begyndere

    1. Rundvisning i FDF Medlemsservice

    1. Afrunding og quiz

    2. Den store medlemsservicequiz!

Om dette modul

  • 4 lektioner
  • 1 time med videoindhold

Discover your potential, starting today