Modulindhold

Her kan du se kapitler og emner, modulet kommer igennem

    1. Velkommen til modulet Medlemsservice for begyndere

    1. Om videoerne

    2. Rundvisning i FDF Medlemsservice

    3. Bonus: Spørgsmålrunde efter rundvisning

Om dette modul

  • 4 lektioner
  • 0 timers videoindhold

Discover your potential, starting today